Kuřátka

 Cíle a záměry v naší třídě vychází z těchto výroků:
  • Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
  • Když děti žijí v nepřátelství, učí se bojovat.
  • Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
  • Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
  • Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
  • Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit.
  • Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
  • Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
  • Když děti žijí s uznáním, učí se sebeústě.
  • Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.

Co budeme dělat v měsíci říjnu

- 21.10. - dýňování v kostýmech - v dopoledních hodinách

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru