Školní vzdělávací plán

Naše mateřská škola pracuje podle ŠVP PV s názvem ,, ... Jaro, léto, podzim, zima, se sluníčkem je vždy prima ..."

Je sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání platným od ledna 2017, který dává ucelený a jasný pohled na dítě předškolního věku v dnešních společenských podmínkách a je návodem, jak by měla probíhat výchova a vzdělávání v MŠ. ŠVP PV vychází z podmínek mateřské školy, střídání ročního období ve spojení s proměnami přírody, lidskou činností, zvyky a tradicemi. Respektuje zájem dětí o globální události ve světě, jejich vztah k přírodě a také radost z pohybu.

Tematické bloky:

  • Paprsek seznamování (září - říjen)
  • Paprsek těšení (listopad - prosinec)
  • Paprsek zimního dovádění (leden - únor)
  • Paprsek probouzení (březen - duben)
  • Paprsek oslavování (květen - červen)

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak,aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. K tomu vytváříme podnětné vzdělávací prostředí zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně.

Dítě je chápáno jako neopakovatelná, jedinečná osobnost a plně respektujeme jeho individuality a potřeby.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v mateřské škole.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru