Třídy

Kuřátka

Cíle a záměry v naší třídě vychází z těchto výroků:

 • Když děti žijí s kritikou,učí se odsuzovat.
 • Když děti žijí v nepřátelství,učí se bojovat.
 • Když děti žijí s posměchem,učí se bázlivosti.
 • Když děti žijí se zahanbením,učí se provinilosti.
 • Když děti žijí s tolerancí,učí se sebedůvěře.
 • Když děti žijí s bezpečím,učí se věřit.
 • Když děti žijí s nestranností,učí se spravedlnosti.
 • Když děti žijí s chválou,učí se oceňovat.
 • Když děti žijí s uznáním,učí se sebeústě.
 • Když děti žijí s přízní a s přátelstvím,učí se nacházet ve světě lásku.

Sluníčka

,,My jsme parta dětiček, usměvavých sluníček. Všichni se tu máme rádi, všichni jsme tu kamarádi."

Počet dětí ve třídě:

 • 15 chlapců
 • 10 dívek

Věkové složení třídy:

 • 12 dětí 5-7 let
 • 9 dětí 4-5 let
 • 4 dětí 2,5-4 let

Ve třídě pracují:

 • ved. uč. Kadlíková Blanka
 • učitelka Bc. Vávrová Hana
 • asist.pedagoga Doležalová Milena (Homolová Kateřina - zástup)
 • školnice Nedomová Marie

Třídní pravidla:

 • Srdíčkové pravidlo - máme se rádi, chováme se k sobě hezky, protože jsme kamarádi
 • Pusinkové pravidlo - pusinku máme na hezká slova, umíme pozdravit, poprosit i poděkovat. Nemluvíme neslušně ani nenadáváme.
 • Košťátkové pravidlo - hračky si po sobě vždy uklízíme tam, kam patří, ve třídě i na zahradě.
 • Želvičkové pravidlo - po školce se pohybujeme pomalu. Běháme, skáčeme a dovádíme na zahradě, hřišti nebo v tělocvičně.
 • Kapičkové pravidlo - v umývárně šetříme vodou, pouštíme jen tolik vody, kolik nám stačí a ruce si utíráme. Vodou nestříkáme.
 • Měsíčkové pravidlo - nerušíme se při odpočinku. Jsme potichu, když posloucháme pohádku.
 • Kytičkové pravidlo - o přírodu pečujeme, zbytečně ji neničíme. Ke zvířátkům se chováme hezky, přes zimu jim pomáháme.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru