Třídy

 

                                 Kuřátko         Sluníčko

 

 

Kuřátka

Charakteristika - složení třídy:

Počet dětí:      11 chlapců

                         13 dívek

Celodenní pobyt : 24

Kontakt do třídy: 772 721 913

Ve třídě pracují:

učitelka:                          Romana Valíková

učitelka:                           Zuzana Ochranová

asistentka pedagoga:   Lenka Doležalová

provozní pracovnice:   Marie Nedomová

 

 Cíle a záměry v naší třídě vychází z těchto výroků:
 • Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
 • Když děti žijí v nepřátelství, učí se bojovat.
 • Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
 • Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
 • Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
 • Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit.
 • Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
 • Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
 • Když děti žijí s uznáním, učí se sebeústě.
 • Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.

Sluníčka

 ...My jsme parta dětiček, usměvavých sluníček.
    Všichni se tu máme rádi a všichni jsme kamarádi...

 

Jsme taková malá, žlutá, toulavá sluníčka a celý rok se proto někde touláme a putujeme. Poznáváme místa, kde žijeme, ale také okolí. Učíme se žít v souladu s přírodou, kterou při svých výpravách poznáváme a učíme se ji chránit. Klademe velký důraz na to, aby se děti v  naší třídě cítily spokojeně a bezpečně jako doma. Vytváříme dostatek prostoru pro hru, prožitkové učení, pohyb, rozvíjíme samostatnost dětí, umění komunikovat s okolím, umění řešit problémy. Zaměřujeme se hodně na rozvoj všestranných pohybových dovedností dětí, na spojení pohybu s hudbou, rozvoj psychomotoriky, koordinace. Všemi činnostmi podporujeme celkový tělesný, duševní a emocionální rozvoj tak, abychom vytvořili "základ" pro zdravého, všestranně se rozvíjejícího, citlivého, spokojeného a vyrovnaného člověka, který je připraven pro vstup do dalšího života.

...Vždyť nejkrásnější pohled je na šťastné dítě...

Charakteristika - složení třídy:

Počet dětí:       5 chlapců

                          17 dívek

Celodenní pobyt: 22 dětí

Ve třídě pracují: 

zástupkyně ředitelky            Blanka Kadlíková

učitelka                                    Mgr. Ludmila Valíková

provozní pracovnice              Marie Nedomová        

mobilní telefon                      772 721 915

Třídní pravidla:

 • Srdíčkové pravidlo - máme se rádi, chováme se k sobě hezky, protože jsme kamarádi
 • Pusinkové pravidlo - pusinku máme na hezká slova, umíme pozdravit, poprosit i poděkovat. Nemluvíme neslušně ani nenadáváme.
 • Košťátkové pravidlo - hračky si po sobě vždy uklízíme tam, kam patří, ve třídě i na zahradě.
 • Želvičkové pravidlo - po školce se pohybujeme pomalu. Běháme, skáčeme a dovádíme na zahradě, hřišti nebo v tělocvičně.
 • Kapičkové pravidlo - v umývárně šetříme vodou, pouštíme jen tolik vody, kolik nám stačí a ruce si utíráme. Vodou nestříkáme.
 • Měsíčkové pravidlo - nerušíme se při odpočinku. Jsme potichu, když posloucháme pohádku.
 • Kytičkové pravidlo - o přírodu pečujeme, zbytečně ji neničíme. Ke zvířátkům se chováme hezky, přes zimu jim pomáháme.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru