1. Úvodní stránka
  2. Režim dne

Režim dne

Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16 30 hod

Ráno se děti scházejí na třídě "Sluníček" do 6:45 hod., poté se rozcházejí na své třídy. Odpoledne jsou děti od 15:00 hod. společně na třídě "Kuřátek".

Třída "Veverek" má provoz také od 6:00 hod. do 16:30 hod.

Režim dne je společný pro všechny třídy, stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku u jednotlivých dětí.

  • 6:00 - 9:45 scházení dětí, zájmové hry a činnosti, pohybové chvilky, hygiena, svačina, komunitní kruh, řízené činnosti, tvořivé činnosti;
  • 9:45 - 11:45 příprava na pobyt venku, pobyt venku;
  • 11:45 - 13:45 oběd, hygiena, četba, klid na lůžku, náhradní nespavé (klidové) aktivity;
  • 13:45 - 16:30 odpolední svačina, volné hry a zájmové činnost, individuální péče, rozcházení dětí domů.

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru