Mírová 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Úvod

Motto:
"…jednejme s dětmi tak, jak bychom chtěli, aby ostatní jednali s námi…"

 

 Naše mateřská škola "Sluníčko"se nachází na ulici Mírová, byla postavena v roce 1988 a téhož roku1.září zahájila provoz. Je to moderní, účelově stavěná jednopatrová budova s plynovým vytápěním, které bylo v roce 2008 zrekonstruováno. V roce 2004 a 2005 proběhla oprava fasády celého objektu mateřské školy se zateplením, a výměnou oken. V červenci a srpnu roku 2010 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení na obou třídách mateřské školy.

Na jižní straně mateřské školy se rozkládá pěkná prostorná zahrada s členitým terénem. Velmi pěkně působí vhodné osázení zahrady stromy, okrasnými keři a krásnou vzrostlou lípou, která poskytuje dětem zejména přes léto příjemný stín. V polovině září šk.roku 2013/2014 nám byla zahrada nově vybavena průlezkami a sportovními doplňky pro pohybové aktivity dětí.

K dispozici jsou nám také nejen tenisové kurty, které se nachází poblíž mateřské školy, ale i hřiště se skluzavkami, průlezkami, dopravním hřištěm i lavičkami v malém parčíku.
 
V září roku 2012 byla otevřena nová třída na ZŠ Oslavická, která se stala součástí naší mateřské školy. Tato třída vznikla z důvodu zvýšené poptávky po místech v mateřských školách v době zápisu pro školní rok 2012/2013. Otevření této třídy se podařilo v rekordním čase - v květnu zastupitelé odsouhlasili přestavbu části ZŠ na třídu MŠ a v posledním červnovém týdnu začala firma se stavebními úpravami. 30. 8. 2012 proběhla úspěšně kolaudace a 3. 9. mohla být slavnostně otevřena.
Mateřská škola má tedy tři třídy, s celodenním provozem a kapacitou 84 dětí ve věku 3-7 let. Dojíždějí k nám i děti z nedalekých vesnice Oslavice, Oslavička, Osové a Ruda.

Třídy jsou esteticky upravené, dostatečně vybavené pomůckami i hračkami, které jsou v průběhu roku doplňovány. Technické vybavení je na dobré úrovni - televize, DVD, kopírka, PC, radiomagnetofony.
Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.

Aby děti i jejich rodiče zvládli vstup do mateřské školy v klidu, v pohodě a bez výrazných problémů, nabízíme adaptační program "Poprvé ve školce" se vstřícnou a otevřenou komunikací.

 

 

 

Poslední aktuality:

Podzimní prázdniny Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny proběhnou v termínu 29.a 30. října a naša MŠ bude uzavřena.Provoz zajistí MŠ Sportovní.

Rozesílání aktualit

Automatické rozesílání aktualit z naší školky do Vašeho e-mailu. Zasílání lze kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko v doručených zprávách.

(spam ochrana)

Podporují nás: